Видео

GOJON картонена конвейерна система

Система за транспортиране на хартиени ролки GOJON

GOJON Single Facer ламиниране Smart line във фабриката на потребителя

Тестване на автоматичен ламинатор GOJON във фабриката

GOJON-Off line-NC серво слитер токар-стекер

GOJON Auto Partition асемблер

Проверка на качеството на GOJON Auto

GOJON Автоматичен палетизатор

Полуавтоматичен палетизатор GOJON