Автоматична проверка на качеството и машина за печат на QR кодове