Автоматично устройство за предварително подаване за щанцорез и принтер